Destek Hizmetleri Müdürlüğü

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 1. Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet alım taleplerini (projelendirme ile ilgili hizmet alımı ihaleleri dışında) değerlendirip Kamu İhale Mevzuatı hükümlerine göre temin edilmesini sağlamak,
 2. Hurdaya ayrılan veya ekonomik ömrünü tamamlayan araç, gereç ve malzemelerin ilgili mevzuat hükümlerine göre satışlarının yapılmasını sağlamak,
 3. Yatırım teşvik iş ve işlemlerinin ilgili daire başkanlıkları ile koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 4. Belediyenin tüm tüketim ve demirbaş malzemelerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt ve takip işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 5. Belediye ve belediyeye ait hizmet birimleri / yerlerinin güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 6. Belediye hizmet binası ve diğer hizmet birimlerinin temizliğinin yapılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 7. Belediye yemekhanesi ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 8. Haberleşme ve iletişim hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 9. Hizmet binalarının her türlü bakım ve tamirat işlerinin yürütülmesini sağlamak,
 10. Belediye bünyesinde bulunan bütün araçların tamir ve bakımını gerçekleştirmek,
 11. Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan araçların organizasyonunu sağlamak,
 12. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.