Özelleştirme idaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Didim 1100 parsel ile ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği