Özelleştirme idaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Didim 1280 parsel ile ilgili 1/100000 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği