Fevzipaşa Mahallesi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 28.02.2020 tarihli ve 2020/4-2 sayılı oluruFevzipaşa Raporu 1000 Buradan indirebilirsiniz
Fevzipaşa Raporu 5000 Buradan indirebilirsiniz