MECLİS 2021 OCAK DAVETİYESİ 1. BİRLEŞİM

T.C.

AYDIN İLİ

  DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

  MECLİS TOPLANTI  DAVETİYESİDİR

 

                                                      Sayın :  

 

 

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 06/01/2021 Çarşamba günü saat 14:oo'de Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yazılı bulunan gündem dahilinde toplanacaktır.  Anılan gün ve saatte toplantı salonunda  hazır bulunmanızı tebliğ ve rica ederim. 30/12/2020

 

 

                                                                                                                                    A. Deniz ATABAY

                                                                                                                                    Belediye Başkanı

 

GÜNDEM      :  

 

1)      5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereği  2021 yılı Meclis toplantı gün ve saati ile meclisin tatil edileceği ayın belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

 

2)      Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 29/12//2020 tarih ve 107 sayılı "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği 2021 yılında görev yapacak Denetim Komisyonunun seçilmesi" konulu yazısının görüşülmesi.

 

3)      Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 29/12/2020  tarih ve 108  sayılı "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği 2021 mali yılı içinde Belediye Meclis, Denetim ve İhtisas Komisyon Üyelerine yapılacak "huzur hakkı" ücretinin belirlenmesi" konulu yazısının görüşülmesi.

 

4)       Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 29/12/2020 tarih ve 3115 sayılı "Belediyemizin 2021 Mali Yılı İçerisinde Amatör Spor Kulüplerine Sporu Teşvik Amacı ile 6360 Sayılı Yasa Gereği Yapılacak Nakdi Yardımın Belirlenmesi" konulu yazısının görüşülmesi.

 

5)      Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 22.12.2020 tarih ve 318 sayılı “Deniz Yıldızları Gündüz Bakımevi Kreşi’nin Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Bağlı Faaliyet Göstermesi” konulu yazısının görüşülmesi.

 

6)      Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.12.2020 tarih ve 1696 sayılı “SGK’ya Olan Borçlarımız” konulu yazısının görüşülmesi.

 

7)      İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.12.2020 tarih ve 603 sayılı “Dolu Kadro Değişikliği” konulu yazısının görüşülmesi.