İlçemize Doğalgaz Getirilmesi Hakkında

 DUYURU

İlçemize doğalgaz getirilmesi için doğalgaz

talep eden abonelerin EPDK tarafından

belirlenen 335 TL doğalgaz abone bağlantı

bedelini 30.11.2015 tarihine kadar Aydın

Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'nün

Ziraat Bankası Aydın Şubesine ait TR 0001

0000 3339 6390 2750 02 IBAN numaralı hesabına yatırılabileceği, makbuzlarının Didim Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilebileceği, başvuruda bulunanların sayısı ilçe merkezindeki toplam mesken elektrik abone sayısının %60' ını geçmediği taktirde abone bağlantı bedellerinin tekrar vatandaşların hesabına yatırılacağı önemle duyurulur.