Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan Duyurulmuştur