Başbakanlık özelleştirme idaresi başkanlığı tarafından hazırlatılan özelleştirme yüksek kurulunun 24.05.2017 tarih 2017 /41 sayılı kararı