Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında kalan Yalıköy Mahallesi 472 ada 1,2,3,4 parseller ile 477 ada 1 ve 2 parselleri içeren Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Tesis Alanı