Kültür ve Turizm Bakanlığı, Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 13.07.2017 Tarih ve 2017-08/21 sayılı kararı ile onaylanan Belediyemiz sınırları içerisinde Fevzipaşa Mah. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı