Başbakanlık Özelleştirme idaresi Başkanlığı tarafından hazırlatılan