Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlatılan ve Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarafından onaylanan Kovela Mevkii 2074 ada 12 ve 13 parsel