Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Fevzipaşa Mahallesi 101 ada, 425 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı