Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Akarkuyu Mevkii, 2310 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili "Özel Sağlık Tesisi" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği