2361.2362,1136 ADA 1 PARSEL VE 15357 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ