Didim'de D-Marin Didim ev sahipliğinde Mavi Bayrak ödüllü yat denetimi gerçekleştirildi

 Didim'de D-Marin Didim ev sahipliğinde Mavi Bayrak ödüllü yat denetimi gerçekleştirildi

Aydın'da ilk ve tek D-Marin Didim'de bulunan Mavi Bayrak ödüllü olan Packagers Yatı Türkiye Çevre eğitim Vakfı Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş tarafından denetlendi.
              Bu denetime Didim Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürü Yüksel Tülübaş, Didim Belediyesi Yerel Mavi Bayrak sorumlusu Çevre Mühendisi Aslı Kıray, D-Marin Didim Müdür Yardımcısı Ozan Akboyun ve D-Marin Didim Teknik Müdürü ve aynı zamanda Marina Mavi Bayrak sorumlusu olan Yavuz Hamarat ve Packagers yat kaptanı Hasan Mucuk katılmıştır.
              Yatlarda Mavi Bayrak denetimleri rutin olarak her yıl TÜRÇEV tarafından yapılmaktadır. Türkiye'de Mavi Bayrak denilince ilk olarak Plajlar akla gelmektedir. Mavi Bayrak ödülü plajlarla birlikte hem marinalara hem de yatlara verilmektedir.
Türkiye'de 2018 yılı itibariyle 459 plaj 22 marina ve 10 yat Mavi bayrak ile ödüllendirilmiştir.
              Özelllikle hem Marinalarda hem de yatlarda Mavi Bayrak ödülüne dikkat çekmek için bir araya gelindi.
Sahip olduğu özelliklerle Türkiye'de örnek olabilecek olan Packagers yatı eksiksiz bir biçimde denetimini tamamladı. Yatın sahip olduğu bu özelliklerin diğer yatlara örnek teşkil etmesi umulmaktadır.
Yatlarda Mavi Bayrak çevre yönetimi, Çevre eğitimi ve bilgilendirme, Can güvenliği ve hizmetler ile ilgili belirlenen kriterleri uygulayan yatlara, bir yıllığına verilen bir çevre ödülüdür.
Mavi Bayrak ödüllü bir marina'ya bağlı olan yatlardan; Çevre duyarlılığı olan, pis su, sintine ve katı atıklarını düzenli olarak lisanslı toplama tesislerine verdiğini belgeleyen ve aşağıdaki kriterleri yerine getiren, diğer yatlara çevreyi koruma ve bilinçli kullanma konusunda örnek olan ve kriterleri yerine getirenler ödüle hak kazanmaktadır.

Yatlarda Mavi Bayrak programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda ve ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülmektedir. 2004 yılında uluslararası alanda, 2007 yılında ise ülkemizde uygulanmaya başlanmıştır.

Yatlarda Mavi Bayrak uygulaması ile, yat sahibinin, yat kaptanının ve personelinin, Deniz ve çevresinin korunması yolunda dikkatlerinin çekilmesi hedeflenmektedir. Kriterlerin uygulanması yolu ile de zaman içinde çevre bilincinin oluşturulması öngörülmektedir.
Mavi Bayrak ödülü; kıyılarımızda yatlardan kaynaklanabilecek olumsuz çevresel etkilerin en aza indirginmesine katkı sağlamak, Çevre eğitimi ve bilinçlendirme ile yatçılarımızda farkındalık yaratmak, mevzuatlar haricinde yatları ödüllendirme ile gönüllü olarak teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Yatlarda Mavi Bayrak kriterleri

Koylarda hız limitine uyulması (maksimum 3 knot) (z)

Koylarda demirli durumdayken ses kirliliğine karşı duyarlı olunması (z)

Denize ve kıyı alanlarına çöp atılmaması (z)

Denize zehirli atıklar (yağ, boya, kullanılmış pil, temizlik malzemeleri vs) atılmaması (z)

Cam, plastik, metal gibi atık malzemelerin geri dönüşümü için ayrıştırma olanaklarının sağlanması (z)

Yemek yapımı sonrası oluşan bitkisel atık yağların düzenli olarak toplanarak lisanslı bir firma ile bertaraf edilmesinin sağlanması (k)

Kullanılan boya anti-fouling, boya çıkarıcı gibi ürünleri alırken çevre dostu olanların tercih edilmesi (z)

Yat temizliğinde sadece temiz suyun kullanılması (z)

Kirlilik veya çevreyle ilgili kuralların herhangi birinin ihlali ile karşılaşıldığında durumun hemen yetkililere bildirilmesi (z)

Balık avcılığında avlanma sezonu, avlanma bölgeleri ile ilgili konulan yasaklara uyulması ve yasak olan yöntemlerle balık avlanmaması (z)

Denizde yaşayan bitki ve hayvanların korunması ve kuşların ürediği bölgelere dikkat edilmesi (z)

Tehlike altındaki ve korunan alanlara dikkat edilmesi (z)

Deniz dibine zarar verecek şekilde demirleme yapılmaması (z)

Balıkçılık yapılan veya balıkçılıkla ilgili düzeneklerin bulunduğu alanları rahatsız etmekten kaçınılması (z)

Tehlike altındaki/korunan türlerden veya sualtından çıkarılan arkeolojik kalıntılardan yapılmış eşyaların satın alınmaması ve kullanılmaması (z)

Yatın tuvalet ve mutfak ünitelerinin temiz ve bakımlı olması (z)

Diğer yatçıların da çevreye özen göstermeleri konusunda onların teşvik edilmesi (z)