Nikah İşlemleri

T.C.DİDİMBELEDİYESİ                                           EVLENDİRME İŞLEMLERİ  İÇİN İSTENEN BELGELER  

 

1-Resimli Sağlık Raporu (Evlenmeye Mahsus);  Aile Hekimliğinden (Sağlık Ocağı) evlenecek çiftlerin müracaatı  ile alınmaktadır.  Sağlık raporu alınması en erken 5-7 gün sürdüğünden rapor alınmadan nikah randevusu verilmez.

*Resimlerin üzeri de mutlaka kaşeli imzalı olacak, tarih ve protokol no yazılacaktır. 

 

2- Nüfüs cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesi  müracaat sırasında ibraz edilmesi zorunludur. TC No’lu, fotoğraflı ve son hali gösterir olacaktır. (Kanun gereği Ehliyet, özel kimlik, yıpranmış ve 10 yılı geçen Nüfus Cüzdanları kabul edilmez.)

 

3- 4’er adet vesikalık fotoğraf.  Fotoğraflar; renkli, ön cepheden, baş açık, inkilap ilkelerine uygun şekilde, sivil giysilerle ve son 6 ay içinde çekilmiş olacaktır. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir.

 

4- Evlenecek Çiftlerin birlikte müracaatları zorunludur.

 

5- Evlenecek çiftlerin en az birisinin ikametgahı mutlaka Didim olmalıdır. İkisinin de ikametgahının Didim dışında olması halinde, bağlı bulundukları Evlendirme Memurluğu’ndan “Evlendirme İzin Belgesi” getirmeleri gerekmektedir. 

 

6- Nikah ücreti beyan alındıktan sonra verilecek sicil numarası ile Belediyemiz veznesine peşin olarak yatırılacaktır.

 

7- Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanlar  başvuru anında memurluğumuza bilgi verecek dilekçe doldurarak imzalayacaktır. Nikah günü dilekçeleri kabul edilmez.

 

8- Nikah başvuruları Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 08.30-12.00 ve 13.30-   17.00 saatleri arasında alınmaktadır.

9- Nikahlar Perşembe  ve Cuma günleri Belediyemiz Evlendirme memurluğunda (Belediye Düğün Salonu yanı) kıyılmaktadır. Perşembe ve Cuma günleri Nikah müracaatı alınmaz.

10- Nikahlar mesai saatleri içinde kıyılılır. (Evlendirme Yönetmeliği 45.Madde). Nikah memurunun hafta sonunda ve mesai saatleri dışında nikah kıyma zorunluluğu yoktur.

11- Müracaat üzerinden 24 saat geçmeden nikah kıyılamaz.

12- Boşanma süresi 10 ayı (300 günü) geçmemiş bayanlar Asliye Hukuk Mahkemesi’nden “iddet müddetinin kaldırılması” kararını getirmeden evlenemezler.(Ayrıca bu kararın Nüfus kayıtlarına işletilmiş olması ve Evlenme Ehliyet Belgesinin Nüfus Müdürlüğünden alınması gerekmektedir.)

13- Boşanmış kişiler aynı kişiyle evlense bile bütün işlemleri yeniden yaptıracaklardır.

14- Evlenecek kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.  17 yaşını doldurmuş kadın ve erkek anne-baba rızası ile evlenebilir.(Bu durumda anne-babanın müracaat anında kimlikleri ile beraber nikah memurluğunda hazır bulunmaları gerekmektedir.)                     16 yaşını doldurmuş kadın-erkek ise sadece mahkeme kararı ile evlenebilir.                                    İRTİBAT TEL:  0 (256) 811 19 00           Adres: Yeni Mah. Kültür Parkı İçi                     Belediye Düğün Salonu

DİDİM BELEDİYESİ YABANCI EVLİLİKLER İÇİN İSTENEN BELGELER

 

      1-Evlenme Ehliyet Belgesi -- Bekarlık Belgesi (Kişinin “bekar, evlenmesinde sakınca olmadığı” ifadelerinin yer aldığı ve medeni durumunu gösteren belge) veya Medeni Hale İlişkin Yeminli İfade/Onayı, bu belgeler APOSTİLLİ ve noter onaylı Türkçe tercümeli olacaktır.                     

 

      2-Doğum Belgesi (Kişinin Adı, Soyadı, Doğum yeri, Doğum tarihi, anne,      baba adını gösteren belge) Noter onaylı tercümeli ve APOSTİLLİ olacaktır.

   

      3- Pasaport aslı ve Noter onaylı tercümesi.

      4- Resimli Sağlık Raporu (Evlenmeye Mahsus). Aile Hekimlerinden müracaatla alınmaktadır. (Sağlık raporu alınması en erken 7 gün sürmektedir.)

      5- 4’er adet vesikalık fotoğraf.

 

      6-Milletler Arası Ahlavi Şahsiye Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan sözleşme gereği, belirli bir formüle sahip Çok dilde düzenlenmiş olan Evlenme Ehliyet Belgeleri ve Doğum Belgelerinde Apostil şartı aranmaz. Doğrudan kabul edilir.(Almanya, Avusturya, Hollanda, İtalya, İsviçre)

 

      7-La Haye Devletler Özel Hukuk Konferansınca hazırlanan; “Yabancı Resmi Belgelerin Tastiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”ne taraf Devlet yetkili makamlarınca düzenlenmiş Evlenme Ehliyet Belgeleri (Bekarlık Belgeleri) ve Doğum Belgeleri üzerinde veya belgeye ek mutlaka “APOSTİLLE” tastik şerhi olacaktır. “APOSTİLLE” şerhli olan bu belgelerin aslı ve noter onaylı Türkçe tercümeleri beraber kabul edilerek işleme alınacaktır.

 

      8-“APOSTİLLE” tastik uygulaması olmayan ülkelerin yerel makamlarından alınan APOSTİLSİZ  Evlenme Ehliyet Belgeleri ve Doğum Belgeleri noter onaylı Türkçe tercümeleriyle beraber  o ülkede bulunan Türk Konsolosluğunca onaylı olacak veya Türkiye’de ki o ülke konsolosluğuna (noter onaylı tercümeleriyle beraber) onaylatılıp sonra Dış İşleri Bakanlığımızca tasdiklendikten sonra işleme alınacaktır.

      9-Türkiye’deki Konsolosluklardan temin edilecek Evlenme Ehliyet Belgeleri ve Doğum Belgeleri; Konsolosluk Ankara’da ise Dış İşleri Bakanlığına, başka ilde ise alındığı ilin Valilik veya Kaymakamlık Hukuk İşleri Müdürlüğüne Onaylatılacaktır.

     10- Türkçe bilmeyen müracaatçıların nikahı, yeminli tercüman huzurunda yapılacaktır.                                                         

 İRTİBAT TEL: 0 (256)  811 1900


 

 

    FOTOĞRAF

Not:Fotoğrafların üzerinde kaşe imza olacaktır.

                    T.C.                                                                       

                 SAĞLIK BAKANLIĞI

         AYDIN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

         ……………………….NOLU ASM

 

         EVLENME İŞLEMLERİNE

         MAHSUS SAĞLIK RAPORU

 

T.C KİMLİK NUMARASI: ……………………………………….

 

ADI SOYADI                   : ………………………………………………………

 

BABA ADI                          : ……………………………………………

 

ANA ADI                            : …………………………………………….

 

D. YERİ – TARİHİ              : …………………………………………….

 

ADRESİ                              : …………………………………………………………………………………..

                                            

                                             …………………………………………………………………………………..

 

TARİH                              : ……./……./2019    PROTOKOL NO:………………………………..

        Yukarıda açık kimliği yazılı ve fotoğrafı  bulunan şahsın; 4721 sayılı TMK gereği kurumumuzda yapılan muayenesinde 1593 sayılı UHK’un 123-124, TMK 133 ve evlendirme Yönetmeliğinin 14-15. Maddelerinde belirtilen evlenmeye engel olacak hastalıklardan salim olduğu anlaşılmıştır.

*Adı geçene; Akdeniz anemisi, genetik geçişli hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar  ve  aile   planlaması konularında tıbbi danışmanlık hizmeti verilmiştir.

*Ayrıca Akdeniz anemisi (Thalessemi) taraması yapılmıştır.  

 

                                                                                

                                                                                   Aile Hekimi

 

                                                                                        İmza

                                                                                  Kaşe - Mühür

 

Dikkat:Muayene sonucunda kayda geçirilmiş evlenmeye engel bir hastalığı bulunduğu takdirde açıkça yazılacaktır.

 

 

    FOTOĞRAF

Not:Fotoğrafların üzerinde kaşe imza olacaktır.

                    T.C.                                                                       

                 SAĞLIK BAKANLIĞI

         AYDIN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

         ……………………….NOLU ASM

 

         EVLENME İŞLEMLERİNE

         MAHSUS SAĞLIK RAPORU

 

T.C KİMLİK NUMARASI: ……………………………………….

 

ADI SOYADI                   : ………………………………………………………….

 

BABA ADI                          : …………………………………………….

 

ANA ADI                            : …………………………………………….

 

D. YERİ – TARİHİ              : …………………………………………….

 

ADRESİ                              : …………………………………………………………………………………..

                                            

                                              …………………………………………………………………………………..

 

TARİH                              : ……./……./2019      PROTOKOL NO:………………………………

         Yukarıda açık kimliği yazılı ve fotoğrafı  bulunan şahsın; 4721 sayılı TMK gereği kurumumuzda  yapılan muayenesinde 1593 sayılı UHK’un 123-124, TMK 133 ve evlendirme Yönetmeliğinin 14-15. Maddelerinde belirtilen evlenmeye engel olacak hastalıklardan salim olduğu anlaşılmıştır.

*Adı geçene; Akdeniz anemisi, genetik geçişli hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar ve aile planlaması konularında tıbbi danışmanlık hizmeti verilmiştir.

*Ayrıca Akdeniz anemisi (Thalessemi) taraması yapılmıştır.

 

 

                                                                                          Aile Hekimi

                                                                                           

                                                                                                 İmza

                                                                                          Kaşe - Mühür

 

Dikkat:Muayene sonucunda kayda geçirilmiş evlenmeye engel bir hastalığı bulunduğu takdirde açıkça yazılacaktır.