Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

 

1.       Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet alım taleplerini (projelendirme ile ilgili hizmet alımı ihaleleri dışında) değerlendirip Kamu İhale Mevzuatı hükümlerine göre temin edilmesini sağlamak,

  1. Hurdaya ayrılan veya ekonomik ömrünü tamamlayan araç, gereç ve malzemelerin ilgili mevzuat hükümlerine göre satışlarının yapılmasını sağlamak,
  2. Yatırım teşvik iş ve işlemlerinin ilgili daire başkanlıkları ile koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
  3. Belediyenin tüm tüketim ve demirbaş malzemelerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt ve takip işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
  4. Belediye ve belediyeye ait hizmet birimleri / yerlerinin güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
  5. Belediye hizmet binası ve diğer hizmet birimlerinin temizliğinin yapılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
  6. Belediye yemekhanesi ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
  7. Haberleşme ve iletişim hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
  8. Hizmet binalarının her türlü bakım ve tamirat işlerinin yürütülmesini sağlamak,

10.   Belediye bünyesinde bulunan bütün araçların tamir ve bakımını gerçekleştirmek,

  1. Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan araçların organizasyonunu sağlamak,

12.   Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

13.   (06.08.2019 tarih ve 104 sayılı B.M.K. ile eklenen) Belediyenin ihtiyaç duyduğu çeşitli demir işlerini yapmak ve yaptırmak.

14.   Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönetim Planı

       1- Destek Hizmetler Müdürü

       2- Destek Hizmetkler Müdürü Büro İşleri

       3- Satın Alma Birimi

       4- Evlendirme Memurluğu

       5- Ölçü Ayar Memurluğu

       6- Ambar Memurluğu

       7- Kademe Şefliği

       8- Saha Şefliği

       9- Akyeniköy Mahallesi Hizmet Birimi (Akyeniköy Mahallesi Menderes Bulvarı No:130 Didim/Aydın)

      10- Akbük Mahallesi Hizmet Birimi ( Akbük Mahallesi 1001 Cadde No:14 Didim/Aydın)

     11- Altınkum Mahallesi Hizmet Birimi (Çamlık Mahallesi Yalı Caddesi No:2/A Didim/Aydın)

     12- Cumhuriyet Mahallesi Hizmet Birimi (Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:34/A Didim/Aydın)