Emlak ve İstimlak Müdürlüğü:

Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 

  1. Kamulaştırma işlemlerini ilgili mevzuatına bağlı kalarak yürütülmesini sağlamak,
  2. Kamulaştırma, kiralama, takas, trampa, devir, alım satımı, üst hakkı, irtifak hakkı işlemlerini gerçekleştirmek veya onlarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
  1. Uzlaşma sağlanamayan taşınmazlarla ilgili hukuki işlemlerin yapılmasını sağlamak,
  2. Toplu konut uygulamaları yapmak ve /veya yaptırmak,
  3. Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri tahakkuk ve tahsilatını gerçekleştirmek,
  4. Her dört yılda bir belirlenen arsa m2 değerlerini değerleme komisyonunda tespit etmek,
  5. Mükelleflerin sicil kayıtlarını düzenlemek,
  6. Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek,