Temizlik İşleri Müdürlüğü

Görev Yetki Ve Sorumlulukları:         

 1. Belediyenin kentsel temizlik işlerinin plan ve programlanması ile ilgili çalışmaları yapmak.
 2. Belediye yetki ve hizmet alanı içinde yer alan sokak, yol ve alanlarda işçi personel ve süpürme araçları çalıştırılmak suretiyle süpürülerek temizliğinin yapılmasını sağlamak,
 3. Basınçlı yıkama araçları ile sokak ve kaldırımların yıkanarak temizliğini sağlamak,
 4. Belediye sınırları içinde üretilen evsel nitelikli katı atıkların program doğrultusunda düzenli olarak toplatılması ve bertaraf alanlarına naklinin yapılmasını sağlamak,
 5. Belediye sınırlarında kurulan tüm pazaryerlerinin atıklarının, pazarın kalkmasına müteakip düzenli şekilde toplatılarak bertaraf alanlarına naklettirmek ve bu alanların temizlenip, dezanfektan kullanarak yıkatılmak suretiyle temizliğini sağlamak,
 6. Çöp toplama işleminde kullanılan konteynerlerin ve çöp sepetlerinin temin, bakım ve  onarımının yapılmasını sağlamak.
 7. Çöp konteynırlarının iç ve dış temizliğini dezenfektan kullanarak sağlamak.
 8. Çevre ve temizlik konusunda gelen her türlü yazılı ve sözlü şikayet ve talepleri değerlendirmek, sorunlara çözüm bulmaya çalışmak,
 9. İlçemiz sınırları içinde çevre ve görüntü kirliliği yaratan, sahipsiz boş alanlara gelişi güzel atılan kaba atıkların toplatılarak, döküm alanlarına naklini sağlamak.
 10. Sahillerin kum eleme makinesi ile temizlenmesini sağlamak.
 11. İlçemiz sınırları içinde çevre ve görüntü kirliliğine yol açan, kaçak olarak dökülen inşaat ve yıkıntı atıklarını Zabıta Müdürlüğü ile koordineli şekilde tespit ederek , kaldırılmasınıı sağlamak.

12.   Ot-dal ve bahçe atıklarının diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanarak döküm alanına naklini sağlamak,

 1. Cadde ve sokaklarda yapıştırılmış veya asılmış afiş ve el ilanlarının temizlenmesini sağlamak,
 2. Çöp toplama ve genel temizlik işinde kullanılan tüm araç-gereç ve ekipmanın temiz ve bakımlı olmasını sağlamak,
 3. Sıfır Atık Projesi Uygulama Yönetmeliğine göre projeyi başlatmak, bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak ve atık bilgi sistemine bildirimde bulunmak.
 4. Atık getirme merkezini projelendirmek, kurulumunu sağlamak, işletmek/işlettirmek ve halka duyurusunu faaliyete geçirmek.

17.   Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak,

 1. Halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,

19.  Müdürlüğün görev alanına giren hizmetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri ihale yoluyla temin etmek,

 1. Müdürlüğün yıllık performans hedeflerini belirlemek,
 2. Yıllık, aylık faaliyet raporu düzenlemek,
 3. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak,