Sahiplendirme

Sokak Hayvanları Koruma ve
Rehabilitasyon Merkezi
HAYVAN SAHİPLENME TEBLİGATI (5199 H.K.K çerçevesinde):
  • Ev ve süs hayvanlarını 18 yaşından küçükler sahiplenemez
  • Pitbull Terrier, Arjantin Dogo ve Japanese Tosa gibi çevresine tehlike arz eden hayvanlar sahiplenemez
  • Sahiplenen hayvanlar terk edilemez, ancak yeniden sahiplendirme yapılabilir ya da geçici hayvan bakımevlerine teslim edilebilir.
  • Hayvan sahipleri mesken dışında dolaştırılan hayvanların dışkılarını temizlemekle, ev ve süs hayvanı veya kontrollü hayvanı, hala açık yerlerde tasma ile kontrol altında dolaştırmakla yükümlüdür.
  • Ev ve süs hayvanlarından kedi ve köpek sahibi kişiler, sahip olduğu hayvanı bağlı bulunduğu belediyeye en geç 30 gün içerisinde kayıt yaptırmakla yükümlüdür.
  • Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla tazmin etmek zorundadırlar.
  • 5199 Hayvan Koruma Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu yetki Bakanlıkça mahallin en büyük mülki amirine suretiyle devredilebilir.
  • Barınağımızın sahiplendirme sistemi belirli prosedürler çerçevesinde işlemektedir.
  •  Bir kere travmayı yaşamış bir hayvana tekrar böyle büyük bir acı yaşatmak istemediğimiz için, sizi tanımamız gerekmektedir.Sahiplendirilen patililerimizin tekrar terk edilmeyeceklerinden, çok iyi bakılacaklarından emin olmamız önemlidir.
  • Barınağımız yasal prosedür gereği maddi/nakdi bağış kabul etmemektedir. Kuru mama, yaş mama, makarna, süt, ilaç, aşı v.b. yardımı yapmak isterseniz patili dostlarımızı sevindirmiş ve bizlere de katkı sağlamış olursunuz.

Sahiplenmek için veya köpeklerimizle zaman geçirmek için hayvan sever dostlarımızı her zaman hafta içi 09.00-12.00 & 15.30-17.00 Cumartesi 09.00-13.00 saatleri arası bekliyoruz.

Previous 1 Next