Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

 

 1. İmar planında park görünen ve düzenlenmesi yapılacak olan alanın mülkiyet tespitini yapmak belediyeye terkli değilse imar ve şehircilik müdürlüğüne terkinin yapılması için yazı yazmak,
 2. Sahaların tanzimi için gerekli etüt, proje, detay planlarını ilgili müdürlüklerle birlikte koordineli bir şekilde çalışmak suretiyle hazırlamak tatbikini yapmak ve yaptırmak,
 3. Yapılacak işlerde ihtiyaç tespitini yapmak ve gereken malzemenin teminini sağlamak,
 4. Gerekli kuruluşlarla temasa geçip iş birliği yapmak,
 5. Park, bahçe ve dinlenme (rekreasyon vs.) alanlarının su şebekelerinin tesisatını hazırlamak, hazırlatmak, su bağlantılarını yaptırmakelektrik bağlatmak,
 6. Parklara konacak oyun aletlerinin, bankların, piknik masalarının hazırlanmasını ve konacak yerlere naklini sağlamak monte etmek,
 7. Parklar için bitkisel toprak getirmek, toprak harçlar yapmak, sera kurmak ve buralarda ihtiyaç duyulan bitki ve fidanları yetiştirmek,
 8. Fidanlıklardan fidan temin etmek, bunların dikimini ve bakımını yapmak,
 9. Park yapımı, malzeme temini, kent mobilyaları satın alınması, çocuk oyun grubu, spor aletleri satın alınması için ihale dosyaları hazırlamak,
 10. Çevreyi tertiplemek, kafes tel ve dikenli tel kullanarak yeşil alanları koruma altına almak.
 11. Sorumluluk bölgesindeki mevcut park, bahçe, yeşil alan, refüj, çocuk bahçesi ve spor alanlarının bakım ve onarımını sağlamak,
 12. Park, bahçe, koru ve yeşil alanlarda düşünülen fiziki  ve mimari yapılaşmak için görüş bildirmek ve etüt etmek,
 13. Hizmet devamlılığını gerçekleştirmek amacıyla boyama, bakım, koruma ve onarım çalışmaları yapmak,
 14. Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak,
 15. Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla ağaçlandırma kampanyaları ve çiçek festivalleri düzenlemek,
 16. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.