Kardeş Şehirler

KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİ

 

            Yurtiçi ve yurtdışındaki yerel yönetimlerle Kardeş Şehir İlişkileri, 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı Madde 18 ve Yurt dışı İlişkileri başlıklı Madde 74e göre yürütülmektedir.

 

            5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı Madde 18e göre; Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar verme ve Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar verme yetkileri Belediye Meclisine verilmiştir.

 

            5393 sayılı Belediye Kanununun Yurt dışı İlişkileri başlıklı Madde 74e göre; Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.

 

            Bu kapsamda Didim Belediyesi yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren yerel yönetimlerle, sosya-kültürel ve ekonomi alanlarında işbirliği geliştirmek ve yerel yönetim uygulamaları konularında bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak amacı ile Kardeş Şehir İlişkileri geliştirmektedir.

 

 

Didim Belediyesi’nin Yurtdışındaki Kardeş Şehirleri;

·Almanya LAUBACH Belediyesi (08/08/1994 tarih ve 84 sayılı B.M.K)

·Yunanistan Leros (İleryoz) Belediyesi (05/11/2014 tarih ve 117 sayılı B.M.K-10/12/2015 Bakanlık Onayı)

 

Didim Belediyesi'nin Yuriçindeki Kardeş Şehirleri

·Muş İli Kırköy Belediyesi (05/11/2014 tarih ve 118 sayılı B.M.K)

·Muş İli Bulanık İlçesi Sarıpınar Belediyesi (05/11/2014 tarih ve 118 sayılı B.M.K)