İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü:

Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

 1. İşçi Özlük Dosyaları ile ilgili işlemler ve arşivlenmesi,
 2. Memur Özlük Dosyaları ile İlgili İşlemler ve arşivlenmesi,
 3. Staj Başvurularını Değerlendirerek Birimlere Yönlendirmek,
 4. Müdürlüklerden Gelen Personel Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Atamaların Yapılması,
 5. İşçi-Memur Disiplin Kurullarının Oluşturulması ve Disiplin İşlemlerinin Yürütülmesi, Yasa ve Yönetmeliklere Göre Diğer Kurulların Oluşturulması,
 6. İş veriminin artırılması için Hizmet İçi Eğitim Planlama ve uygulamak,
 7. Personelin eğitim ve yaptığı iş durumuna göre eğitimini sağlama ve bu konulardaki seminerlere gönderme,    
 8. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin diğer Birimlerle koordinasyon sağlayarak gerçekleştirilmesini sağlamak,
 9. Diğer Müdürlükler ile ilgili Gelen-Giden Evrak Takibinin ve Yazışmalarının Yapılması,
 10. Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması,
 11. Mevzuatın Gerektirdiği Diğer Görevlerin Yürütülmesi,
 12. Memur ve İşçilerin maaşlarının Birimlerden gelecek puantaj veya çalışma durumuna göre hazırlamak,

13. Başkan ve Başkan Yardımcılarının Vereceği Diğer Görevlerin Yerine Getirilmesini sağlamak.